ให้ทำงานใน directory เดิม หลังจากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด Enter java HelloWorldApp ผลลัพธ์จะแสดงดังรูป โปรแกรมจะแสดงข้อความว่า “Hello World!” บนหน้าจอ สำเร็จโปรแกรมของคุณสามารถทำงานได้แล้วRead More →