internet เป็นชื่อเรียกของ computer network ที่ computer ถูกเชื่อโยงกันเป็นเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งมีพื้นที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถูกเชื่อมต่อกัน โดยใช้ protocol ในการสื่อสารที่เรียกว่า Internet Protocol หรือ IP ดังนั้นแล้ว computer แต่ละเครื่องในระบบ network จะมี หมายเลข IP ที่ไม่ซ้ำกัน เวอร์ชันในปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน 4 ซึ่งจะเป็นการกำหนดไอพีให้เครื่องโดยใช้วิธีที่เรียกว่า quad notation ในที่นี้มันจะสร้างหมายเลขที่มีขนาด 8 บิต (เลขในฐานสิบมีค่าระหว่างRead More →