ในบทความตอนที่แล้วเกี่ยวกับ TCPEchoServer ซึ่งจะแสดงข้อความตอบกลับมาเมื่อเราเข้าใช้บริการผ่านทาง telnet ในตอนนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมฝั่ง client ที่จะทำหน้าที่คุยกับโปรแกรมฝั่ง server ของตอนที่แล้ว ซึ่งขั้นตอนของฝ่าย client ก็ไม่มีอะไรมาก ขั้นแรกก็ทำการสร้าง socket ไปยัง server และ port ของ server โดยที่นี้มีการประกาศตัวแปรRead More →