ในการเขียนโปรแกรมครั้งนี้จะเป็นการใช้ method ของ Class InetAddress ที่ชื่อว่า getLocalHost() ซึ่งต้องทำการ import java.net.*; เข้ามาด้วยโดยที่หลังจากเรียกใช้แล้วจะคืนค่าเป็น address ip ของเราสามารถทำการโดยแสดงผลได้เลยโดยใช้ System.out.println ได้เลยแต่อย่าลืม try catch ด้วยนะครับ โดยใช้ Exeption ที่มีชื่อว่า UnknowHostException เพื่อไม่มี host ดังกล่าว โค้ดโปรแกรมRead More →

Class หนึ่งใน java.net ที่ชื่อว่า InetAddress ซึ่งสามารถจัดการ Internet addresses ทั้ง host names และ IP addresses. โดยใช้ Static method ที่มีชื่อว่า getByName ซึ่ง class จะไปถาม DNS (Domain Name System) ว่ามี ชื่อ host ที่ป้อนเข้าไปมีไอพีอะไร ซึ่งค่าที่ได้รับกลับมาจะอยู่ใน object InetAddress โดยแสดงเป็นหมายเลขไอพี โดยที่เราจะสามารถแสดงผลได้อย่างง่ายโดยใช้ method println ตั้งแต่ method getByName จะต้องมีการ throws ตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยใช้ exception UnknownHostException ถ้า host name ดังกล่าวไม่มี ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องทำการ catch เพื่อแสดงข้อผิดพลาดนี้ โค้ดตัวอย่างการใช้Read More →