เขียน JAVA – เซฟรูปจาก URL โดยใช้ JAVA ในบางครั้งหากเรามี URL ของรูปภาพจำนวนมาก หากเราต้องการเซฟรูปเหล่านั้นมันคงจะเหนื่อยหน่อยเพราะรูปมันเยอะ เราก็ทำการเขียนโปรแกรมเซฟรูปภาพจาก URL หากเรารู้ URL แล้วเราก็แค่ List ใส่ข้อมูลเป็นไฟล์หรือ Database ก็แล้วแต่ จากนั้นก็จะใช้โปรแกรมเล็กๆที่เขียนโดย java ทำการเซฟรูป เพื่อช่วยให้เก็บรูปหรือบันทึกรูปได้เร็วขึ้นนั้นเอง เริ่มแรกผมจะเขียนโปรแกรม java โดยใช้ eclipse เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ขั้นแรกทำการสร้าง Project เลือกเป็น Java ProjectRead More →

เครื่องมืออีกอันในการพัฒนา Java Application ที่มีคุณภาพก็คือ eclipse ide ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีนักพัฒนามากมายที่ใช้ eclipse ในการพัฒนา java อีกอย่างก็คือมันฟรีนั้นเองซึ่งตัว eclipse สามารถใช้กับเทคโนโลยี java ในระดับสูงได้ โดยพื้นฐานขั้นแรกก็ไป download แล้วแตกไฟล์ก็จะสามารถใช้ได้เลยโดยสามารถโหลดจากเว็บ http://www.eclipse.org/ ?ซึ่งก็เลือกรุ่น java ที่เรากำลังพัฒนาส่วนผมเลือกรุ่น Eclipse IDE for Java DevelopersRead More →

ภาษา java การสร้าง static method ในบ้างครั้งเวลาเราเขียนโปรแกรมในภาษาจาวานั้นจะมีการสร้าง method ขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานซับซ้อนของโปรแกรม ซึ่ง method ก็เปรีบยเสมือนฟังก์ชันในภาษาที่ใช่แบบ OOP นั้นเองเช่น function ในภาษา C เป็นต้น รูปแบบในการประกาศ static method จะมีรูปแบบดังนี้ methodHeader = [visibility] [“static”] returnType methodName “(” [parameterList] “)” . การเข้าถึง = “public” | “private” | “protected” . parameterList = parameterDeclaration {“,” parameterList} . parameterDeclaration = type ParameterName . รูปแบบในการคืนค่า = “void” | typeRead More →

ในการสร้าง RMI ในมีขั้นตอนในการเขียนโค้ดและคอมไพล์หลายขั้นตอนมากผมจะเป็นเป็นส่วนๆไว้ละกันซึ่งจะเรียงตามขั้นตอนในการสร้างจากขั้นแรกไปถึงขั้นสุดท้ายโดยขั้นแรกนั้นก็คือการสร้าง interface จาก package rmi ซึ่งสืบทอดมาจาก คลาส Remote ซึ่งเราจะกำหนด method ในการทำ rmi ชื่อว่า getGreeting แล้วต้องมีการป้องกันข้อผิดปลายโดยการใส่ exception ที่ชื่อว่า RemoteException ต่อก็ไปดูตัวอย่างโค้ดภาษา java เลยกันดีครับRead More →

ในบทความนี้ก็เป็นเรื่อง java network programming ที่ต่อจากบทความก่อน ซึ่งเป็น server แบบ Multithread ให้บริการกับเครื่อง Client ได้หลายเครื่องพร้อมกัน ในส่วนของโค้ดฝ่าย client นั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากคล้ายกับ client ที่รันกับ server ที่ไม่ทำงานแบบ Multithread ซึ่งต่อไปก็ไปดู ตัวอย่างภาษาจาวาและผลการลัพธ์กันเลยดีกว่าRead More →

ในบทความที่ผ่านๆมานั้นจะเห็นว่า server จะสามารถรองรับได้แค่เพียง 1 client เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงนั้น server ต้องรองรับการทำงานได้จากหลาย client ดังนั้นจึงต้องมีการทำงานแบบ multitask คือทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมกัน ซึ่งในภาษาจาวานั้นก็มีคลาสหรือ interface ที่เอาไว้ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งในตัวอย่างโปรแกรมภาษาจาต่อไปนี้จะใช้การสืบทอดคลาส threadsRead More →

ในภาษาจาวานั้นการทำงานแบบ multi task หรือการทำงานหลายงานพร้อมกันนั้นนอกจากการ extends Threads แล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ การ implementing Interface Runnable ซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันซึ่งจะสะดวกตรงที่ว่าเราจะสั่งให้ object ไหนทำงานแบบ multi task ได้ซึ่งรูปแบบการใช้งานนั้นก็ต้องทำการ implement class Runnable และมีการกำหนดค่าให้ object ไหนว่าจะทำงานแบบ multi task บ้างซึ่งต้องกำหนดตอนสร้าง object ตอนเรียกใช้ constructors ซึ่งในภาษาจาวามีรูปแบบดังนี้Read More →

While loop ในภาษาจาวานั้นก็คล้ายกับในภาษาซี while loop นั้นใช้ในการทำซ้ำของโปรแกรมโดยมีการกำหนดเงื่อนไขในการที่จะหยุดทำ ในภาษาจาวานั้นจะมีรูปแบบนั้นนี้ while (expression) { statement(s) }Read More →

Thread เป็นการทำงานพร้อมกันหลายๆๆงาน เพื่อจะประมวลผลพร้อมกันได้ ซึ่งในภาษาจาวานั้น จะมี method พิเศษที่ชื่อว่า run ในการกำหนดการทำงานของ thread ซึ่งจะเห็นว่าถ้านำ thread ไปใช้กับโปรแกรมทางด้าน network ก็จะใช้ในการประมวลผลของ server ที่มีเครื่อง client หลายเครื่องเข้าใช้พร้อมกัน เมื่อเราเรียกใช้ method run แล้วมันก็จะแยกการทำงานกันแบบอัตโนมัติ ซึ่งในการเรียกใช้งาน method run นั้นจะต้องเรียกใช้โดย method start และในการใช้งาน thread นั้นอาจจะต้องมีการเรียกใช้ method sleep เพื่อหยุด thread บางตัวเพื่อไม่ให้ทำงานที่ขัดแย้งกัน ซึ่งต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ thread อย่างง่าย ซึ่งจะเป็นการทำงานสุ่มตัวเลขออกมาหลายๆตัวพร้อมกันโดยใช้งาน thread จากนั้นก็จะมีการใช้ sleep เพื่อหยุดการทำงานชั่วคราวRead More →

หลังจากที่เขียนโปรแกรมจาวา Server UDP ที่ให้บริการตอบกลับข้อความแล้วต่อไปจะเขียนโปรแกรมฝั่ง client เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกับโปรแกรม Server ซึ่งขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมจาวามีดังนี้ 1. สร้าง object DatagramSocket มันก็คล้ายกับโปรแกรม server ที่ต้องมี DatagramSocket ที่ค่อยเอาไว้รับและส่งข้อมูลที่เป็นแบบ Datagram ใช้คำสั่งโค้ดคือRead More →