ภาษา Java เป็นภาษาระดับสูงซึ่งมีความสามารถดังต่อไปนี้ ?? Simple ?? Architecture neutral ?? Object oriented ?? Portable ?? Distributed ?? High performance ?? Multithreaded ?? Robust ?? Dynamic ?? Secure ในภาษา Java ,โค้ดทั้งหมดที่เขียนขึ้นจะเป็น plain text หรือไฟล์ข้อความซึ่งมีนามสกุลไฟล์เป็น .java หลังจากที่ source code ผ่านการคอมไพล์แล้วจะได้ .class โดยใช้คำสั่ง javac ไฟล์ .class จะไม่มีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกับ processor ของเครื่อง แต่จะเป็น bytecode ซึ่งเป็นภาษาเครื่องรันโดย Java Virtual Machine1 (Java VM) ซึ่งตัวคำสั่งหรือโปรแกรม java จะเป็นตัวรัน application นี้ซึ่งเป็น .class นี้Read More →