พวกมันเป็นเป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่อง network และการสื่อสาร ?สำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับคำ 2 คำนี้ในการเขียนโปรแกรมทาง network มันก็เปรียบเสมือนองค์ประกอบของ hardware อย่างไรก็ตามมันใช้ติดต่อกับ hardware ในคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย Port และ sockets เองก็ไม่ใช่ hardware แต่มันเป็นนามประธรรมของ programmer ในการสร้าง link การสื่อสารRead More →