Thread เป็นการทำงานพร้อมกันหลายๆๆงาน เพื่อจะประมวลผลพร้อมกันได้ ซึ่งในภาษาจาวานั้น จะมี method พิเศษที่ชื่อว่า run ในการกำหนดการทำงานของ thread ซึ่งจะเห็นว่าถ้านำ thread ไปใช้กับโปรแกรมทางด้าน network ก็จะใช้ในการประมวลผลของ server ที่มีเครื่อง client หลายเครื่องเข้าใช้พร้อมกัน เมื่อเราเรียกใช้ method run แล้วมันก็จะแยกการทำงานกันแบบอัตโนมัติ ซึ่งในการเรียกใช้งาน method run นั้นจะต้องเรียกใช้โดย method start และในการใช้งาน thread นั้นอาจจะต้องมีการเรียกใช้ method sleep เพื่อหยุด thread บางตัวเพื่อไม่ให้ทำงานที่ขัดแย้งกัน ซึ่งต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ thread อย่างง่าย ซึ่งจะเป็นการทำงานสุ่มตัวเลขออกมาหลายๆตัวพร้อมกันโดยใช้งาน thread จากนั้นก็จะมีการใช้ sleep เพื่อหยุดการทำงานชั่วคราวRead More →