เมื่อคุณสร้างโปรเจ็คหนึ่งขึ้นมาคุณสามารถที่จะ สร้างไฟล์ใหม่เพิ่มเข้าไปได้ง่ายโดยการเลือกเพิ่มไฟล์โดยใช้ตัวช่วย New File wizard แล้วเลือกChoose File | New File และหลังจากนั้นเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการใน wizard, ซึ่งอาจจะเลือกเป็น ไฟล์ว่างเปล่าของไฟล์ Java ก็ได้Read More →

คุณสามารถคอมไพล์ซอสโค้ดได้โดยเลือก Build | Build Main Project จากเมนูหลักของตัว netbean ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกทางหน้าต่างผลลัพธ์ซึ่งจะได้ดังรูป หน้าต่างผลลัพธ์ของ Project? HelloWorld ถ้าหากหน้าต่างผลลัพธ์แสดงข้อความว่า BUILD SUCCESSFUL, นั้นก็หมายความว่าคุณได้ทำการคอมไพล์โปรแกรมสำเร็จแล้วRead More →

ในบ้างครั้งมันก็จำเป็นต้องเพิ่ม ?JDK 6 ในรายการ platform ใน IDE ให้ทำตามรูปนี้ โดยเลือก Tools | Java Platform Manager ซึ่งแสดงตามรูป การเลือก Java Platform Manager จากเมนู ToolsRead More →

ขั้นตอนในการสร้างโปรเจ็ค ทำการเปิดโปรแกรม NetBeans IDE ขึ้นมา. ใน Microsoft Windows คุณสร้างเปิดมันได้โดยการเลือกใน Start menu. ใน Solaris OS และ Linux คุณสามารถรันได้โดยการเข้าไปในไดเรกทอรี่ bin แล้วพิมพ์ว่า ?./netbeans. ใน Mac OS X ให้ทำการ icon NetBeansRead More →

ในการเขียนโปรแกรมแรกคุณจะต้องมีสิ่งต้องไปนี้: 1.Java SE Development Kit 6 (JDK 6) สำหรับ Microsoft Windows, Solaris OS, and Linux: http://java.sun.com/javase/6/download.jsp สำหรับ Mac OS X: http://connect.apple.com 2.NetBeans IDE สำหรับทุก? platform: http://www.netbeans.info/downloads/index.phpRead More →

ในบทความนี้จะเป็นการรวมคำสั่งในการ complie และ run อย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมตัวอย่างคือ “Hello World!” ในบทเรียนแรกจะใช้ NetBeans IDE (integrated development environment) ที่ดีและง่ายต่อการใช้งานในการพัฒนา software NetBeans IDE run บนทุก platforms ซึ่งจะสอนการพัฒนาตามหัวข้อต่อไปนี้Read More →