ในการเรียกใช้งาน method ต่างๆใน network นั้นจะมีการกำหนด method ที่จะให้สามารถใช้ได้หรือเข้าถึงจากเครื่องอื่นที่อยู่ในระยะไกลซึ่งจะเป็นการกระจายส่วนของตัวโปรแกรมซึ่งที่เรียกว่า remote objects หรือ RMI ซึ่งจะทำให้ในการพัฒนา network programming ได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังข้าม platform อีกด้วยซึ่ง RMI จะทำงานผ่าน streams และ sockets ซึ่งใน java network programming นี้จะมีตัวจัดการ RMI ให้อยู่ในตัวหลักของภาษาจาวา อยู่แล้ว ซึ่งในการสร้าง RMI นั้นมีอยู่ 5 ขั้นตอนRead More →

หลังจากที่เขียนโปรแกรมจาวา Server UDP ที่ให้บริการตอบกลับข้อความแล้วต่อไปจะเขียนโปรแกรมฝั่ง client เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกับโปรแกรม Server ซึ่งขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมจาวามีดังนี้ 1. สร้าง object DatagramSocket มันก็คล้ายกับโปรแกรม server ที่ต้องมี DatagramSocket ที่ค่อยเอาไว้รับและส่งข้อมูลที่เป็นแบบ Datagram ใช้คำสั่งโค้ดคือRead More →

ต่อไปจะเป็นตัวอย่างโปรแกรม UDP ที่เขียนด้วยภาษาจาวาซึ่งจะทำหน้าที่เป็น server โดยที่จะรับข้อความจาก client และตอบกลับไปยัง client ซึ่งโปรแกรมจะมีความแตกต่างกับโปรแกรมแบบ TCP ในโปรแกรมนี้จะต้องมีการดักจับความผิดพลาดคือ IOException ใน main แทนด้วย SocketExceptionRead More →

ในบทความตอนที่แล้วเกี่ยวกับ TCPEchoServer ซึ่งจะแสดงข้อความตอบกลับมาเมื่อเราเข้าใช้บริการผ่านทาง telnet ในตอนนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมฝั่ง client ที่จะทำหน้าที่คุยกับโปรแกรมฝั่ง server ของตอนที่แล้ว ซึ่งขั้นตอนของฝ่าย client ก็ไม่มีอะไรมาก ขั้นแรกก็ทำการสร้าง socket ไปยัง server และ port ของ server โดยที่นี้มีการประกาศตัวแปรRead More →

การสร้างลิงค์ติดต่อสื่อสารแบบ TCP/IP ที่เป็น sockets เป็นการเชื่อมต่อแบบ connection-orientated ซึ่งนั้นก็หมายความว่าการสนทนาระหว่างเครื่อง client กับ server จะทำการเชื่อมต่อตลอดเวลาที่สนทนานอกเสียจากมันจะเสีย ซึ่งการสนทนากันหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง client กับ server นั้นจะต้องเป็นไปตามกฎของ protocol ซึ่งจะการกำหนดลักษณะการทำงานนั้น ทำให้สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานของ server ได้ 5ขั้นตอน ดังนี้Read More →

internet เป็นชื่อเรียกของ computer network ที่ computer ถูกเชื่อโยงกันเป็นเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งมีพื้นที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถูกเชื่อมต่อกัน โดยใช้ protocol ในการสื่อสารที่เรียกว่า Internet Protocol หรือ IP ดังนั้นแล้ว computer แต่ละเครื่องในระบบ network จะมี หมายเลข IP ที่ไม่ซ้ำกัน เวอร์ชันในปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน 4 ซึ่งจะเป็นการกำหนดไอพีให้เครื่องโดยใช้วิธีที่เรียกว่า quad notation ในที่นี้มันจะสร้างหมายเลขที่มีขนาด 8 บิต (เลขในฐานสิบมีค่าระหว่างRead More →