ขั้นแรกก็เริ่มจากเปิดโปรแกรม notepad ขึ้นมาโดยเข้าไปที่ ?Start menu แล้วเลือก ?Programs > Accessories > Notepad. หลังจากนั้นพิมพ์โค้ดลงใน notepad ตามนี้Read More →

Application แรกที่คุณจะสร้างนั้นชื่อว่า HelloWorldApp ซึ่งเป็น application ง่ายมันจะแสดงข้อความ HelloWorld ออกมาทางหน้าจอโดยวิธีในการสร้างก็ทำตามนี้ครับRead More →