ตัวอย่างการสร้าง Object จาก Class ที่เราสร้างขึ้นโดยภาษา Java จากบทความก่อนเราได้สร้าง Class Calculator ซึ่งเป็นคลาสเครื่องคิดเลขที่เราสร้างเสร็จแล้วแต่มันก็เป็นเพียงคลาส เราต้องทำการนำมาสร้างเป็น Object เพื่อที่จะใช้งานมัน ขั้นแรกก็เปิด Eclipse แล้วเปิด Project ของครั้งที่แล้วRead More →