อะไรคือ Object? object เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของ software . objects ใน Software จะถูกใช้บ่อยมากเพราะมักจะนำไปเปรียบเทียบกับ object ในโลกแห่งความเป็นจริงที่พบได้ในชีวิตประจำวันของคุณ ในบทเรียนนี้จะมีการแสดงการกำหนด พฤติกรรมของ objects และการเสนอ concept ในการโฆษณาและการจัดการกับมันRead More →