ภาษา php การใช้งาน string และ function string เบื้องต้น ภาษา php นั้นเป็นภาษาที่ออกแบบเพื่อให้ทำงานกับ string ได้ง่ายจึงทำให้มีการใช้งาน string ที่ง่ายและมีฟังก์ชันเกี่ยวกับ string ให้ใช้งานมาก ในบทความนี้จะสอนเกี่ยวกับการต่อข้อความและการใช้ฟังก์ชัน php ในการหาความยาวของข้อความและตัวอักษรในข้อความ โดยที่การนำข้อความมาต่อกันโดยใช้เครื่องหมาย . ส่วนในการหาความยาวข้อความจะใช้ strlen() ส่วนการใช้อักษรในข้อความว่าอยู่ตำแหน่งไหนจะใช้ strops() มาดูตัวอย่างโค้ด php กันดีกว่าRead More →