ในการเขียนโปรแกรมครั้งนี้จะเป็นการใช้ method ของ Class InetAddress ที่ชื่อว่า getLocalHost() ซึ่งต้องทำการ import java.net.*; เข้ามาด้วยโดยที่หลังจากเรียกใช้แล้วจะคืนค่าเป็น address ip ของเราสามารถทำการโดยแสดงผลได้เลยโดยใช้ System.out.println ได้เลยแต่อย่าลืม try catch ด้วยนะครับ โดยใช้ Exeption ที่มีชื่อว่า UnknowHostException เพื่อไม่มี host ดังกล่าว โค้ดโปรแกรมRead More →

โปรแกรมเกิดจากการผสมกันของคำสั่งและสัญลักษณ์ มีโครงสร้างพื้นฐานดังนี้ ฟังก์ชัน main (จุดเริ่มต้นของโปรแกรม) ในภาษาซีโปรแกรมที่จะทำการรันนั้นจะต้องอยู่ในฟังก์ชัน main ซึ่งเป็นข้อบังคับของภาษาซีRead More →