หัดเขียน Python การใช้งาน Lambda และ Filter

หัดเขียน Python การใช้งาน Lambda และ Filter ในภาษา python นั้นต้องบอกว่ามี function build in ที่ทำให้สะดวกสบายและประหยัดเวลาในการพัฒนา function เล็กๆน้อยไปเยอะพอสมควรซึ่ง วันนี้จะเสนอลูกเล่น 2 อย่างคือ Lambda และ Filter เริ่มต้นด้วย lambda ใน python การใช้ lambda เพื่อทำการสร้างฟังก์ชั่น anonymous ทำให้เราสามารถสร้างฟังก์ชั่นง่ายๆเก็บในตัวแปรได้เลย ไม่จำเป็นต้องนั่ง def function ขึ้นมา แต่ก็ต้องระวังเรื่องความสับสนของโค้ดที่เขียนด้วยนะครับ เอาเป็นว่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า โดยมีโค้ดดังนี้Read More →

python

หัดเขียน Python การใช้เขียน Function การนิยามฟังก์ชั่นมีในทุกภาษา ซึ่งใน python จะแตกต่างจากภาษาส่วนใหญ่คือ function ของ python จะไม่จำต้องกำหนด return type จากฟังก์ชั่น และกำหนด type ของ parameter ที่ส่งมายัง function อีกด้วย และ เอกลักษณ์หลักคือไม่มี {} ใช้ block tab เหมือนเดิมครับในการเริ่ม function และจบ function ที่นี้เรามาดูตัวอย่างโค้ดกันเลยดีกว่า def say_hello(): print(‘Hello World’) #end of function say_hello() say_hello() ผลลัพธ์การรันโปรแกรม จากโค้ดสังเกตว่าการนิยามฟังก์ชั่นใน python นั้นจะต้องใช้คำว่า def จากนั้นจะเป็นชื่อ function แล้วตามด้วย () การรับ param ซึ่งใน function say_hello ที่เขียนขึ้นนี้ไม่มีการรับ param ใดๆ จากนั้นก็จะจบบรรทัดด้วย : บรรทัดต่อไปก็ tab เป็นการเริ่มต้นโค้ดการทำงานของ function ซึ่งจะทำการ print ข้อความออกทางหน้าจอ จากนั้นก็ขึ้นบบรทัดใหม่ถ้าไม่มีการขึ้น block ใหม่ก็ถือว่าเป็นการจบ function จากนั้นลองเรียกใช้ function say_hello 2 ครั้งก็เลยทำให้เกิดการแสดงข้อความ Hello World 2 ครั้งตามภาพ ตัวอย่างต่อมาจะเป็น function ที่มีการรับ parameter เข้ามายังฟังก์ชั่น def print_max(a, b): if a > b: print(a, ‘ is maximum’) elif a == b: print(a, ‘ is equalRead More →

python

หัดเขียน Python การอ้าง index และการ slice ใน element ในการอ้าง index หรือ element ในภาษา python นั้นมีความผิดแตกต่างกับภาษาอื่นมากพอสมควร ใน python ไม่ว่าจะเป็น array , list, tuple ชนิดข้อมูลที่เป็นชุดเรียกต่อกันจะใช้การอ้างอิง index และการตัด Slicing แบบเดียวกันคือใช้ การอ้างอิงใน [] นั้นเองเรามาดูตัวอย่างโค้ดกันเลยดีกว่า phonelist = [‘iphonex’, ‘galaxy’, ‘vivo’, ‘nexus’] name = ‘thaicoding’ #Indexing or ‘Subscription’ operation # print(‘Item 0 is’, phonelist[0]) print(‘Item 1 is’, phonelist[1]) print(‘Item 3 is’, phonelist[3]) print(‘Item -1 is’, phonelist[-1]) print(‘Item -2 is’, phonelist[-2]) print(‘Character 0 is ‘, name[0]) print(‘Character -10 is ‘, name[-10]) ผลลัพธ์การรันโปรแกรม จากผลลัพธ์จะเห็นว่าการอ้างอิง index นั้นจะเริ่มจาก 0 เหมือนกับภาษาใน C Family ซึ่งค่าที่ได้ก็เป็นไปตามชนิดข้อมูลของตัวแปรนั้น อย่างตัวแปร phonelist จะเก็บข้อความหลายๆอันจึง return ค่าออกมาเป็นข้อความตาม index เลย ส่วนตัวแปร name นั้นจะเก็บเป็นข้อความอยู่แล้ว เหมือนอ้างอิง index ที่ 0 จึง return ค่าตัวอักษร t ออกมา แต่ใน python นั้นจะมีการอ้างอิงRead More →

หัดเขียน PYTHON การใช้ Loop While

หัดเขียน PYTHON การใช้ Loop While loop while เป็นการทำงานแบบทำซ้ำเกือบทุกภาษาในการเขียนโปรแกรมต้องมี แต่ใน python นั้นยังคงเป็น style แบบ block เหมือนเดิม แต่ที่แปลกและเข้าท่าดีคือการที่ while loop สามารถมี else ได้เอาไว้ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการเข้าลูป เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีเลยละ ที่นี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งาน while loop ในภาษา python กัน   number = 88 running = True while running: guess = int(input(‘Enter an integer: ‘)) if guess == number: print(‘Congratulations, you guessed correct.’) running = False elif guess > number: print(‘No, it is a little higher than that.’) else: print(‘No, it is a little lower than that.’) else: print(‘Correct Answer is ‘, number) print(‘Loop Done’)   ผลลัพธ์การรันโปรแกรม จากโค้ดจะเป็นการรับค่าตัวเลขจากหน้าจอให้เราท้ายตัวเลขไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถูกต้องสังเกตเงื่อนไขในการวนลูป คือ running = True ซึ่งจะเป็น True ไปตลอดจนกว่าเราจะทายตัวเลขถูก นั้นคือค่า 88 เมื่อเสร็จแล้วก็จะเข้าไปทำใน else ด้วย แต่ถ้าลองเปลี่ยนค่า running = False จะเห็นว่าโปรแกรมจะไม่เข้าไปทำในลูป จะเข้าไปทำในRead More →

หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else

หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else ในภาษา python จะแตกต่างภาษาอื่นในตระกูล c โดยการใช้ if else นั้นจะอยู่ในลักษณะ block หรือจัดรูปย่อหน้า อีกทั้งการใช้ else if ยังใช้ elif แทนอีกด้วย ซึ่งการใช้ if else นั้นสิ่งที่ต้องระวังคือการจัด block และย่อหน้านั้นเอง เอาละมาดูตัวอย่างการใช้ if else กันเลยดีกว่า [sourcecode language=”python”] score = input(“Enter Score:”) score = int(score) if score < 50: print("You not pass") elif score >= 50 and score < 60: print("You grade D:") elif score >= 60 and score < 70: print("You grade C:") elif score >= 70 and score < 80: print("You grade B:") elif score > 80: print(“You grade A:”) [/sourcecode] ผลลัพธ์การรันโค้ด จากโค้ดจะมีการรับค่าจากหน้าจอ แล้วทำการแปลงค่าที่รับค่าเข้ามาเป็น int จากนั้นก็เข้าเงื่อนไข if elif โดยใน python 3 นั้นจะใช้คำสั่ง input() แทนคำสั่ง raw_input() และในภาษา python จะใช้Read More →

หัดเขียน Python การวนลูป For

หัดเขียน Python การวนลูป For ภาษา python นั้นเป็นภาษาในตระกูล C แต่การใช้ for loop แตกต่างกับภาษาอื่นที่อยู่ในตระกูล C เหมือนกัน ตัวอย่าง for loop ทั่วไปก็อยู่ในรูปแบบ for(int i = 0; i < n; i++){}Read More →

FEATURE ที่น่าสนใจใน PYTHON ที่มีชื่อว่า DOCUMENT STRING

Feature ที่น่าสนใจใน Python ที่มีชื่อว่า Document String ในภาษา Python นั้นมี function build in ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งชื่อว่า Document String หรือเรียกสั้นๆว่า docstring ซึ่งหน้าที่การทำงานของมันก็คือการอ่าน top comment ของฟังก์ชั่นที่เราต้องการรู้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้น top comment ใน function จะเป็นการอธิบายสั้นๆถึงการทำงาน และ parameter ที่ส่งไปยัง function ว่ามีอะไรบ้าง เรามาดูกันดีกว่า ว่ามันใช้งานยังไงกัน โดยครั้งนี้ผมจะใช้โปรแกรม ide เขียน python ที่ชื่อว่า Pycharm มันเป็น IDE ที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับเรียนรู้ Python ซึ่งสามารถ Download ได้จาก Link นี้เลยครับ Pycharm หลังจากติดตั้งเสร็จก็ทำการ New Project เลือกแบบ Pure Python แล้วก็ Folder ที่จะเอาไว้ Save เก็บไฟล์ code ซึ่งในการติดตั้ง Pycharm นั้นผมเลือก version Python เป็นรุ่น 2.7.8 ครับเพราะเท่าที่ไรดูรุ่น version 2 กับ 3 นั้นไม่ค่อยมีอะไรต่างกันมากและอีกทั้ง framework หรือ library ต่างๆยังรองรับแค่ 2 เป็นส่วนใหญ่จึงตัดสินใจเรียนรู้ที่ version 2 เป็นหลักครับ   เมื่อสร้าง Project เสร็จให้ทำการคลิกขวา New -> Python File ตามรูปเลยครับ โดยที่ผมตั้งชื่อไฟล์ว่า test_myfunction ครับ จากนั้นผมจะทำการสร้าง function หรืออาจเรียกว่า module ขึ้นมาอัน 1 มีชื่อว่า sumEvent(x,y) โดยจะรับค่า x เป็นค่าเริ่มต้น และRead More →

การใช้คำสั่ง python พื้นฐาน หลังจากที่ติดตั้งตัวรันแล้ว compile python แล้วเราก็มาลองตัว IDE ของ python กันบ้างก่อนที่จะเริ่มเขียนตัวภาษา python กันจริงก็ควรลองหัดใช้ตัว IDE ก่อนและทำความคุ้นเคยกับ python เบื้องต้นเพราะภาษา python เป็นภาษาที่เรียกได้ว่าเป็นแนวที่เป็น script มาก โดยที่จะเริ่มลองใช้ตัว IDE เพื่อเป็นเครื่องคิดเลขและลองใช้งาน string เบื้องต้น ขั้นแรกเลือกเปิดโปรแกรม IDLE(Python GUI) ขึ้นมาRead More →