หัดเขียน Python การใช้งาน Lambda และ Filter

หัดเขียน Python การใช้งาน Lambda และ Filter ในภาษา python นั้นต้องบอกว่ามี function build in ที่ทำให้สะดวกสบายและประหยัดเวลาในการพัฒนา function เล็กๆน้อยไปเยอะพอสมควรซึ่ง วันนี้จะเสนอลูกเล่น 2 อย่างคือ Lambda และ Filter เริ่มต้นด้วย lambda ใน python การใช้ lambda เพื่อทำการสร้างฟังก์ชั่น anonymous ทำให้เราสามารถสร้างฟังก์ชั่นง่ายๆเก็บในตัวแปรได้เลย ไม่จำเป็นต้องนั่ง def function ขึ้นมา แต่ก็ต้องระวังเรื่องความสับสนของโค้ดที่เขียนด้วยนะครับ เอาเป็นว่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า โดยมีโค้ดดังนี้Read More →

python

หัดเขียน Python การใช้เขียน Function การนิยามฟังก์ชั่นมีในทุกภาษา ซึ่งใน python จะแตกต่างจากภาษาส่วนใหญ่คือ function ของ python จะไม่จำต้องกำหนด return type จากฟังก์ชั่น และกำหนด type ของ parameter ที่ส่งมายัง function อีกด้วย และ เอกลักษณ์หลักคือไม่มี {} ใช้ block tab เหมือนเดิมครับในการเริ่ม function และจบ function ที่นี้เรามาดูตัวอย่างโค้ดกันเลยดีกว่า def say_hello(): print(‘Hello World’) #end of function say_hello() say_hello() ผลลัพธ์การรันโปรแกรม จากโค้ดสังเกตว่าการนิยามฟังก์ชั่นใน python นั้นจะต้องใช้คำว่า def จากนั้นจะเป็นชื่อ function แล้วตามด้วย () การรับ param ซึ่งใน function say_hello ที่เขียนขึ้นนี้ไม่มีการรับ param ใดๆ จากนั้นก็จะจบบรรทัดด้วย : บรรทัดต่อไปก็ tab เป็นการเริ่มต้นโค้ดการทำงานของ function ซึ่งจะทำการ print ข้อความออกทางหน้าจอ จากนั้นก็ขึ้นบบรทัดใหม่ถ้าไม่มีการขึ้น block ใหม่ก็ถือว่าเป็นการจบ function จากนั้นลองเรียกใช้ function say_hello 2 ครั้งก็เลยทำให้เกิดการแสดงข้อความ Hello World 2 ครั้งตามภาพ ตัวอย่างต่อมาจะเป็น function ที่มีการรับ parameter เข้ามายังฟังก์ชั่น def print_max(a, b): if a > b: print(a, ‘ is maximum’) elif a == b: print(a, ‘ is equalRead More →

python

หัดเขียน Python การอ้าง index และการ slice ใน element ในการอ้าง index หรือ element ในภาษา python นั้นมีความผิดแตกต่างกับภาษาอื่นมากพอสมควร ใน python ไม่ว่าจะเป็น array , list, tuple ชนิดข้อมูลที่เป็นชุดเรียกต่อกันจะใช้การอ้างอิง index และการตัด Slicing แบบเดียวกันคือใช้ การอ้างอิงใน [] นั้นเองเรามาดูตัวอย่างโค้ดกันเลยดีกว่า phonelist = [‘iphonex’, ‘galaxy’, ‘vivo’, ‘nexus’] name = ‘thaicoding’ #Indexing or ‘Subscription’ operation # print(‘Item 0 is’, phonelist[0]) print(‘Item 1 is’, phonelist[1]) print(‘Item 3 is’, phonelist[3]) print(‘Item -1 is’, phonelist[-1]) print(‘Item -2 is’, phonelist[-2]) print(‘Character 0 is ‘, name[0]) print(‘Character -10 is ‘, name[-10]) ผลลัพธ์การรันโปรแกรม จากผลลัพธ์จะเห็นว่าการอ้างอิง index นั้นจะเริ่มจาก 0 เหมือนกับภาษาใน C Family ซึ่งค่าที่ได้ก็เป็นไปตามชนิดข้อมูลของตัวแปรนั้น อย่างตัวแปร phonelist จะเก็บข้อความหลายๆอันจึง return ค่าออกมาเป็นข้อความตาม index เลย ส่วนตัวแปร name นั้นจะเก็บเป็นข้อความอยู่แล้ว เหมือนอ้างอิง index ที่ 0 จึง return ค่าตัวอักษร t ออกมา แต่ใน python นั้นจะมีการอ้างอิงRead More →

หัดเขียน PYTHON การใช้ Loop While

หัดเขียน PYTHON การใช้ Loop While loop while เป็นการทำงานแบบทำซ้ำเกือบทุกภาษาในการเขียนโปรแกรมต้องมี แต่ใน python นั้นยังคงเป็น style แบบ block เหมือนเดิม แต่ที่แปลกและเข้าท่าดีคือการที่ while loop สามารถมี else ได้เอาไว้ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการเข้าลูป เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีเลยละ ที่นี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งาน while loop ในภาษา python กัน   number = 88 running = True while running: guess = int(input(‘Enter an integer: ‘)) if guess == number: print(‘Congratulations, you guessed correct.’) running = False elif guess > number: print(‘No, it is a little higher than that.’) else: print(‘No, it is a little lower than that.’) else: print(‘Correct Answer is ‘, number) print(‘Loop Done’)   ผลลัพธ์การรันโปรแกรม จากโค้ดจะเป็นการรับค่าตัวเลขจากหน้าจอให้เราท้ายตัวเลขไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถูกต้องสังเกตเงื่อนไขในการวนลูป คือ running = True ซึ่งจะเป็น True ไปตลอดจนกว่าเราจะทายตัวเลขถูก นั้นคือค่า 88 เมื่อเสร็จแล้วก็จะเข้าไปทำใน else ด้วย แต่ถ้าลองเปลี่ยนค่า running = False จะเห็นว่าโปรแกรมจะไม่เข้าไปทำในลูป จะเข้าไปทำในRead More →

การใช้ PYTHON เชื่อมต่อ MYSQL เบื้องต้น

การใช้ Python เชื่อมต่อ MySql เบื้องต้น ช่วงนี้ผมลองกลับมาหัด Python อีกครั้งพบว่ามันเป็นภาษาที่มีลูกเล่นและ performance ที่ดีเลยที่เดียวอีกอย่างเป็นภาษาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีภาษาหนึ่งก็ว่าได้ ในบทความนี้ผมเลยจะมาบอกขั้นตอนการเชื่อมต่อ mysql ซึ่งเป็น database พื้นฐานที่นักพัฒนา software ส่วนใหญ่รู้จักกันดีนะครับโดยผม จะใช้ sample data ของ mysql ที่มีให้ download กันที่ชื่อว่า sakila โดยท่านสามารถ download กันได้จาก url นี้เลยครับ sakila-db เมื่อ download ข้อมูลตัวอย่างเสร็จแล้วก็ทำการแตกไฟล์ zip จากนั้นเปิด mysql console ขึ้นมาเพื่อ import ข้อมูลเข้าโดยใช้คำสั่ง [source] SOURCE  path ที่เราเก็บไฟล์/sakila-schema.sql; [/source] เพื่อทำการสร้าง table ต่างๆจากนั้นก็ตามด้วย [source] SOURCE  path ที่เราเก็บไฟล์/sakila-data.sql; [/source] เพื่อทำการใส่ข้อมูล เมื่อลองใช้คำสั่ง [source] show tables; [/source] ก็จะได้ดังรูป ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ sakila จากนั้นก็มาต่อกันในส่วน Python โดยในครั้งนี้ผมจะใช้ PyCharm โดยใช้ libary ที่ชื่อว่า PyMySQL ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL เริ่มแรกผมทำการสร้าง project ใหม่ขึ้นมาใน PyCharm จากนั้นทำการเพิ่ม libary PyMySQL โดยไปที่ File -> Setting-> Project -> Intepeter Project ตามภาพเลยครับ จากนั้นคลิก + แล้วค้นหา PyMySQL แล้ว Install Package เมื่อ install เสร็จก็เริ่มในส่วน coding ได้เลยครับ ทำการสร้างไฟล์ python ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า test_connect.pyRead More →

หัดเขียนภาษา Python – การใช้งาน Dictionary

หัดเขียนภาษา Python – การใช้งาน Dictionary ในภาษา Python นั้นก็มี Data Structure แบบ Dictionary ให้ใช้งานอยู่เหมือนกัน ซึ่งเจ้า Dictionary นั้น concept หลักๆของมันก็คือการมี key จับคู่อยู่กับ value นั้นเอง แต่การใช้งานในภาษา Python นั้นผมว่ามันค่อนข้างใช้งานง่ายเหมือนๆกับ list เลยก็ว่าได้ โดยใน Python นั้นด้วยความที่ตัวมันเองเป็นภาษาแนว script การสร้าง List หรือ Dictionary นั้นจึงไม่ต้องมีการ new object อะไรทัง้นั้นมาถึงประกาศแล้วกำหนดค่าใช้งานได้เลยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใช้งานกันอย่างไร [sourcecode language=”python”] address = {‘MG’ : ‘[email protected]’, ‘MF’ : ‘[email protected]’, ‘MA’:’[email protected]’, ‘MH’:’[email protected]’} print ‘MG address : ‘ , address[‘MG’] print ‘Total contact in address before delete : ‘, len(address) #Delete KEY MA del address[‘MA’] print ‘Total contact in address : ‘, len(address) print ‘Show All contact’ for name, email in address.items(): print ‘Contact {} : email {}’.format(name,email) #add new contact address[‘MY’] = ‘[email protected]’ print ‘\nShow updateRead More →

หัดเขียน PYTHON การใช้งาน DATA STRUCTURES – LIST

หัดเขียน Python การใช้งาน Data Structures – List ในภาษา python ก็มีแนวคิดแปลกใหม่จากภาษาในตระกูลที่มาจากภาษา C คือ Data Structures อย่าง List นั้นกับ array จำเอามารวมกัน ซึ่งผมมองว่ามันแปลกและก็ง่ายดีนะครับสำหรับ programmer ที่ใช้ python ในการพัฒนา ซึ่งบ้างครั้งคนเขียนโปรแกรมในภาษาที่มีทั้ง array และ list อยู่ทั้งคู่นั้น มักเกิดอาการที่สับสนในตัวเองว่าจะใช้ list หรือ array ดีในการเก็บข้อมูลที่เป็นชุด ซึ่งมันก็คล้ายๆกัน ดีไม่ดี list จะใช้งานง่ายกว่าด้วยซ้ำ เจ้าภาษา python เลยทำให้มารวมกันเหลือเพียง list ให้มาใช้งานกันทั้งสะดวกและง่าย ไม่ต้องตัดสินใจจะใช้ array หรือ list ดี เรามาลองใช้งาน List ใน python กันเลยดีกว่า โดยผมตั้งชื่อไฟล์ครั้งนี้ว่า using_list.py มีโค้ดดังนี้ครับ [sourcecode language=”python”] mobilelist = [‘Apple’,’Sumsung’,’Sony’,’Asus’] print ‘Smart Phone total brands ‘, len(mobilelist) for brand in mobilelist: print brand , print ‘New smartphone brand’ mobilelist.append(‘OPPO’) print ‘Total smart phone brands ‘, mobilelist #sort brands name mobilelist.sort() print mobilelist choosebrand = mobilelist[4] del mobilelist[4] print ‘User choose brand ‘, choosebrand print ‘BrandsRead More →

FEATURE ที่น่าสนใจใน PYTHON ที่มีชื่อว่า DOCUMENT STRING

Feature ที่น่าสนใจใน Python ที่มีชื่อว่า Document String ในภาษา Python นั้นมี function build in ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งชื่อว่า Document String หรือเรียกสั้นๆว่า docstring ซึ่งหน้าที่การทำงานของมันก็คือการอ่าน top comment ของฟังก์ชั่นที่เราต้องการรู้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้น top comment ใน function จะเป็นการอธิบายสั้นๆถึงการทำงาน และ parameter ที่ส่งไปยัง function ว่ามีอะไรบ้าง เรามาดูกันดีกว่า ว่ามันใช้งานยังไงกัน โดยครั้งนี้ผมจะใช้โปรแกรม ide เขียน python ที่ชื่อว่า Pycharm มันเป็น IDE ที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับเรียนรู้ Python ซึ่งสามารถ Download ได้จาก Link นี้เลยครับ Pycharm หลังจากติดตั้งเสร็จก็ทำการ New Project เลือกแบบ Pure Python แล้วก็ Folder ที่จะเอาไว้ Save เก็บไฟล์ code ซึ่งในการติดตั้ง Pycharm นั้นผมเลือก version Python เป็นรุ่น 2.7.8 ครับเพราะเท่าที่ไรดูรุ่น version 2 กับ 3 นั้นไม่ค่อยมีอะไรต่างกันมากและอีกทั้ง framework หรือ library ต่างๆยังรองรับแค่ 2 เป็นส่วนใหญ่จึงตัดสินใจเรียนรู้ที่ version 2 เป็นหลักครับ   เมื่อสร้าง Project เสร็จให้ทำการคลิกขวา New -> Python File ตามรูปเลยครับ โดยที่ผมตั้งชื่อไฟล์ว่า test_myfunction ครับ จากนั้นผมจะทำการสร้าง function หรืออาจเรียกว่า module ขึ้นมาอัน 1 มีชื่อว่า sumEvent(x,y) โดยจะรับค่า x เป็นค่าเริ่มต้น และRead More →

เขียนโปรแกรม Python – การสร้าง Function และ Run module เบื้องต้น ใน python นั้นการเขียน function มี syntax ที่ไม่ค่อยเหมือนกับภาษาอื่นคือจะไม่ใช้คำว่า function แต่จะประกาศ function โดยใช้คำว่า def แทน และรูปแบบของ python นั้นจะไม่มีการใช้เครื่องหมาย {} แต่จะใช้การเว้นวรรคหรือ tab แทน หรือที่เรียกว่า Indentation ซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าการเขียน function ใน python นั้นมีรูปแบบการเขียนอย่างไรRead More →

การติดตั้งตัว run python บน window ขั้นแรกในการที่จะหัดเขียน ภาษา python นั้นก็คือต้องติดตั้งตัว run เพื่อที่เวลาเราเขียนโค้ดภาษา python เสร็จจะได้ทำการทดสอบการรันได้ โดยที่เราสามารถไป download ได้ที่ http://www.python.org/ ?โดยเลือก windows Installer ?เมื่อทำการ download เรียบร้อยแล้วก็ทำการติดตั้งดังรูปครับRead More →