ในบทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับเทคนิคเล็กๆน้อยใน Visual Studio ที่ใช้เขียนภาษา C# ?ซึ่งผมลองใช้ใน VB แล้วปรากฏว่าคำสั่ง region ใน vb ไม่ทำงาน แต่ใน C# มันทำงาน แล้ว region มันใช้ทำอะไรละ ซึ่งบ้างคนก็รู้แล้วมันใช้ในการจัดรูปแบบโค้ดให้เขียนง่ายขึ้นนั้นเอง ซึ่งมันใช้โดยการเขียนคำสั่ง #region ชื่อที่ต้องการ จากนั้นก็ #endregion เป็นการปิดคำสั่ง ซึ่งจากอาจจะไม่เข้าใจ ให้ลองสร้าง project ขึ้นมาใหม่เป็น Window Form Application จากนั้นไปที่ Program.cs จากนั้นให้พิมพ์ #region property ใต้ method main แล้วก็พิมพ์ #endregion ปิดด้วยดังรูปRead More →