จากเมนูบาร์ของ IDE เลือก ?Run | Run Main Project. ผลจะเป็นไปตามรูป โปรแกรมจะแสดงข้อความ “Hello World!” บนหน้าต่างผลลัพธ์? (หน้าต่างเดียวกันที่แสดงผลการ build) สำเร็จแล้วคุณสามารถทำให้โปรแกรมของคุณทำงานได้แล้วRead More →