ก็มาต่อกันเลยครับขั้นตอนต่อไปในการสร้าง rmi คือ การสร้าง server ที่ process การทำงาน โดย server สร้าง object ที่ทำการ class implement ไว้และทำการลงทะเบียนไว้โดยใช้ชื่อบริการว่า registry โดยมันทำการใช้ method แบบ static ที่ชื่อว่า rebind ใน class Naming ใน package java.rmi สำหรับ method นี้ต้องการค่า arguments 2 ค่า อันแรกเป็น String ในการกำหนด URL ส่วนอีกอันเป็น ?remote object ที่จะอ้างอิง ส่วนค่า port default ของ rmi จะเป็น 1099 ซึ่งเราก็มาดูตัวอย่างภาษาจาวากันเลยดีกว่าRead More →

ในการเรียกใช้งาน method ต่างๆใน network นั้นจะมีการกำหนด method ที่จะให้สามารถใช้ได้หรือเข้าถึงจากเครื่องอื่นที่อยู่ในระยะไกลซึ่งจะเป็นการกระจายส่วนของตัวโปรแกรมซึ่งที่เรียกว่า remote objects หรือ RMI ซึ่งจะทำให้ในการพัฒนา network programming ได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังข้าม platform อีกด้วยซึ่ง RMI จะทำงานผ่าน streams และ sockets ซึ่งใน java network programming นี้จะมีตัวจัดการ RMI ให้อยู่ในตัวหลักของภาษาจาวา อยู่แล้ว ซึ่งในการสร้าง RMI นั้นมีอยู่ 5 ขั้นตอนRead More →

ในบทความที่ผ่านๆมานั้นจะเห็นว่า server จะสามารถรองรับได้แค่เพียง 1 client เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงนั้น server ต้องรองรับการทำงานได้จากหลาย client ดังนั้นจึงต้องมีการทำงานแบบ multitask คือทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมกัน ซึ่งในภาษาจาวานั้นก็มีคลาสหรือ interface ที่เอาไว้ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งในตัวอย่างโปรแกรมภาษาจาต่อไปนี้จะใช้การสืบทอดคลาส threadsRead More →