ขั้นแรกก็เริ่มจากเปิดโปรแกรม notepad ขึ้นมาโดยเข้าไปที่ ?Start menu แล้วเลือก ?Programs > Accessories > Notepad. หลังจากนั้นพิมพ์โค้ดลงใน notepad ตามนี้Read More →

เมื่อคุณได้สร้าง Project แล้ว ให้คุณสร้าง Main Class ในช่องด้านซ้ายโดยเลือกใน New Project wizard. IDE จะสร้างโครงสร้างของ ?class ให้คุณ. โดยคุณสามารถเพิ่มข้อความว่า “Hello World!” ในโค้ดดังต่อไปนี้: โดยเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ System.out.println(“Hello World!”); // ข้อความที่จะแสดง.Read More →