ต่อไปจะเป็นตัวอย่างโปรแกรม UDP ที่เขียนด้วยภาษาจาวาซึ่งจะทำหน้าที่เป็น server โดยที่จะรับข้อความจาก client และตอบกลับไปยัง client ซึ่งโปรแกรมจะมีความแตกต่างกับโปรแกรมแบบ TCP ในโปรแกรมนี้จะต้องมีการดักจับความผิดพลาดคือ IOException ใน main แทนด้วย SocketExceptionRead More →

UDP แตกต่างจาก TCP/IP , datagram sockets เป็นแบบ connectionless. นั้นหมายความว่าการเชื่อมต่อระหว่าง client กับ server ไม่สนใจระยะเวลาการตอบโต้ ซึ่ง datagram packet จะส่งยังเดียวไม่สนใจว่าได้รับหรือไม่ UDP จะส่งข้อมูลได้เร็วกว่า TCP แต่มันไม่น่าเชื่อถือในการส่งและรับข้อมูลRead More →

Internet applications ส่วนใหญ่ใช้ ?TCP แต่ก็มีข้อเสียเพราะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของ TCP นั้นทำให้เสียเวลาและประสิทธิภาพไป ซึ่งส่วนใหญ่จะสูญเสียไปกลับการยืนยันความถูกต้องและการส่งข้อมูลใหม่ทำให้ TCP มีความช้า มี applications มากมายต้องการส่งข้อมูลที่มีจำนวนมากที่ไม่ต้องการยืนยันความถูกต้องจึงทำให้ถ้าใช้ TCP จะทำให้เกิดการช้าในการส่งข้อมูลที่มีจำนวนมาก ซึ่งบาง application นั้นที่ให้บริการผ่าน TCP ที่ทำงานช้าแต่ถูกต้องไม่ได้ เช่น application จำพวก การส่งเสียงและวิดีโอเป็นต้น หรือการให้บริการพวก streaming ต่างๆเพราะถ้าให้บริการผ่าน TCP จะทำให้เกิดการช้าในการส่งข้อมูลทำให้เสียอารมณ์ในการรับชมและฟังได้Read More →

ในโดยรวมของ modern computer networks internet จะมี ?packet-switched นั้นหมายความว่าความระหว่าง คอมพิวเตอร์บน Internet จะถูกแบ่งเป็น blocks ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า packets ซึ่ง packet จะถูกส่งไปยังเส้นทางต่างๆที่แตกต่างกัน IP จะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการส่ง packet เหล่านี้บนอินเตอร์เน็ต โดยมีจุดกำหนดขึ้นในสมัยสงครามเย็นระหว่าง American กับสหภาพโซเวียต โดยมันถูกออกแบมาถ้าหากเกิดเหตุการณ์ว่าถ้าถูกข้าศึกทำลายจุดใดจุดหนึ่ง จุดอื่นๆก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ IP จะมีการตอบกลับเพื่อที่จะหาเส้นทางการส่งใหม่ และกำหนดเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลจากผู้ส่งจะถูกส่งไปยังผู้รับแน่นอน ซึ่งจึงทำให้เกิดการคิดค้นและให้บริการ TCP (Transmission Control Protocol) เกิดขึ้น และจากความรู้ในการทำงานข้อ IP ว่าให้มีการเลือกเส้นทางการส่งใหม่นั้น TCP ก็ได้คิดค้นว่าให้มีการส่งข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งทำให้ทั้ง IP และ TCP ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะส่งข้อมูลได้ถูกต้องและแน่นอนRead More →