นอกจากการใช้ if ? else แล้วใน visual basic ยังมีให้เลือกใช้งานอีกอย่างหนึ่งก็คือ select case ซึ่งจะแตกต่างการใช้ if ? else ตรงที่การใช้ select case นั้นจะแบ่งเป็นกรณีต่างๆที่เรากำหนดขึ้น เช่นในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นบุคคลที่เรากำหนดเราก็จะแยกการทำงานไปตามของแต่ละบุคคลเป็นต้น ซึ่งก็มาดูตัวอย่างการ visual basic ในการใช้งาน select case กันเลยดีกว่าRead More →