ในบทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับเทคนิคเล็กๆน้อยใน Visual Studio ที่ใช้เขียนภาษา C# ?ซึ่งผมลองใช้ใน VB แล้วปรากฏว่าคำสั่ง region ใน vb ไม่ทำงาน แต่ใน C# มันทำงาน แล้ว region มันใช้ทำอะไรละ ซึ่งบ้างคนก็รู้แล้วมันใช้ในการจัดรูปแบบโค้ดให้เขียนง่ายขึ้นนั้นเอง ซึ่งมันใช้โดยการเขียนคำสั่ง #region ชื่อที่ต้องการ จากนั้นก็ #endregion เป็นการปิดคำสั่ง ซึ่งจากอาจจะไม่เข้าใจ ให้ลองสร้าง project ขึ้นมาใหม่เป็น Window Form Application จากนั้นไปที่ Program.cs จากนั้นให้พิมพ์ #region property ใต้ method main แล้วก็พิมพ์ #endregion ปิดด้วยดังรูปRead More →

การวาดภาพใน XNA Game Framework หลังจากหายไปหลายอาทิตย์กลับมาเขียนบทความอีกก็ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรดี พอดีช่วงนี้กำลังหัดเขียน game อยู่เลยเขียนบทเกี่ยวกับ xna โดยในครั้งนี้เป็นการนำไฟล์รูปภาพต่างๆที่เรามีนั้นไปวาดในโปรแกรม game ที่เราจะเขียนโดย xna ซึ่งขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยากมากในตอนแรกเราก็สร้าง Project XNA โดยเลือกที่ภาษา C# แล้วเลือก Windows Game ตั้งชื่อที่เราต้องการRead More →

ภาษา C# ในการใช้ IF Else ภาษา C# ก็มีการใช้เงื่อนไขในการตัดสินใจเมื่อกันซึ่งในภาษา C# นั้นรูปแบบจะคล้ายในภาษาซีและจาวามาก ซึ่งต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้ if else ในภาษา C# ซึ่งก็คล้ายกับตัวอย่างใน visual basic โดยขั้นแรกสร้าง project ใหม่เป็นแบบ C# Window Form Application จากนั้นก็ทำการสร้าง form โดยมี label , text box, button ตามรูปRead More →

ในบ้างครั้งเราต้องการทดสอบความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมอะไรก็ตามที่อาศัยการทำงานโดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาแบบ GUI เราก็จะสร้าง application แบบ console ขึ้นมาใช้งานนั้นเอง โดยใน visual c# มีขั้นตอนการสร้าง application แบบ console ดังนี้ โดยสร้าง project ที่เป็นภาษา C# ใหม่ จากนั้นเลือกแบบ Console Application จากนั้นตั้งชื่อว่า ConsoleAppRead More →

ในการเขียนโปรแกรมใน visual c# นั้นก็มีลักษณะคล้ายๆกับภาษาจาวาและภาษาซีด้วยไปถึงยังคล้ายกับ visual basic อีกด้วย ซึ่งในการเขียนโปรแกรมภาษา C# นั้นก็มีขั้นตอนดังนี้ สร้าง project ขึ้นมาใหม่ใน visual c#Read More →

ภาษาC#เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์และ มี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ (โดยเฉพา ภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISORead More →