การติดตั้งตัว run python บน window ขั้นแรกในการที่จะหัดเขียน ภาษา python นั้นก็คือต้องติดตั้งตัว run เพื่อที่เวลาเราเขียนโค้ดภาษา python เสร็จจะได้ทำการทดสอบการรันได้ โดยที่เราสามารถไป download ได้ที่ http://www.python.org/ ?โดยเลือก windows Installer ?เมื่อทำการ download เรียบร้อยแล้วก็ทำการติดตั้งดังรูปครับRead More →