การเล่นวิดีโอ Youtube ใน android โดยใช้ YouTubePlayerFragment ในการเขียนโปรแกรม android นั้นบ้างครั้งเราก็ต้องการเล่นวิด๊โอคลิปจาก youtube จะเขียนโดยใช้ Web intent มาเล่นมันก็ไม่ใช่ทาง google เลยมีการพัฒนา youtube api สำหรับ android ขึ้นมาแต่ปัญหาคือมันมีข้อจำกัดบ้างประการอยู่ คือในเครื่องที่รัน application ต้องมี youtube app อยู่แล้วและก็ต้องรันบน api target 11 โดยประมาณก็ 3.0 ขึ้นไป และข้อจำกัดอีกอย่างคือเวลา test ก็ต้องลองใน android device จริงไม่สามารถ test ใน emulator ได้ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่มี มือถือ android แล้ว develop app ไม่ได้แล้วนะครับ เอาละเรามาเริ่มกันเลย ขั้นแรกสร้างโปรแกรม android ขึ้นมาก่อนเลย โดยผมตั้งชื่อโปรเจ็คว่า YoutubePlayer รันตั้งแต่ Froyo ถึง Jelly Bean ครับเมื่อทำการสร้างโปรเจ็คเสร็จแล้วก็ให้ทำการ download youtube api จากลิงค์นี้ครับRead More →